Alueen kantava ääni

Mitkä ovat Järviseudun ja koko Etelä-Pohjanmaan tärkeimmät kysymykset tulevissa vaaleissa? Millä tavalla elinvoimaa turvataan maaseudulle? Kuka puolustaa suomalaista ruoantuottajaa? Miten koulutusta kehitetään? Ja kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan kaikille?.

Maaseudun elinvoima tehdään tiestön, työn ja koulutuksen kautta. Järviseudun alueellakin tiestön kunnossa näkyy se korjausvelka, jota edellisellä kaudella korjattiin, mutta ei riittävästi. Tien hoidon ja kunnossapidon rahoituspohjaa on muutettava. Autoilusta kerättäviä maksuja on palautettava suuremmalta osin tiestön hoitoon ja parantamiseen.

Työllisyystilanne on Suomessa parantunut ja meidän alueemme nojaa mm. vahvaan maa- ja metsätalouteen sekä kotimaiseen energiantuotantoon, turkistalouteen, monialaiseen metalliteollisuuteen ja monipuoliseen rakennusteollisuuteen. Meidän on huolehdittava hyvin näiden oman alueemme vahvuuksien toimintaedellytyksistä ja siitä että alueella on tarjolla näille yrityksille osaavaa työvoimaa.

Valtakunnan sote oli liian suuri pala purtavaksi, mutta jatkossakin soten peruspalveluita lapsista vanhuksiin on turvattava laajenevalla yhteistyöllä alueellamme. Järvi-Pohjanmaan Perusturva laajeni vuoden alusta Alajärveltä ja  Vimpelistä myös  Lappajärven alueelle ja tätä hyvää kehitystyötä tulee jatkaa siten, että turvataan mm. mahdollisimman kattavat lääkäripalvelut joka kunnassa. Toimivat ja turvalliset palvelut parantavat myös osaltaan alueen elinvoimaisuutta.

Suomalainen ruoka on maailman puhtainta ja laadukkainta. Suomalaisen ruoantuottajan asema on saatava elintarvikeketjussa oikeudenmukaiseksi. Kaupan, teollisuuden ja tuottajien kesken on sovittava oikeudenmukaisesta tulonjaosta. Tässä asiassa tarvitaan lisää valtion ymmärrystä ja ohjausta ja mm. tulevan ruokavaltuutetun rooli on asiassa keskeinen. Kun kotimaiset tuotteet on kaupassa merkitty kattavasti joutsenlipuin, osaavat kuluttajat valita paremmin suomalaista ruokaa ja laadukkaille tuotteille on mahdollisuus saada laatua vastaava parempi hinta. Liha- ja maitoveroa on ehdottomasti vastustettava. Kaupan halpuuttaminen on kestämätön tie varmistettaessa kotimaisen ruoan omavaraisuutta ja Suomen huoltovarmuutta elintarvikkeiden suhteen. Tähän työhön tarvitaan eduskuntaan maatalousosaamista.

Myös toimiva koulutus on osa alueiden elinvoimaisuutta. Meillä on Suomessa maailman parhaat opettajat ja peruskoulut  ja peruskouluissa oppimisen tulokset ja kasvatustyö on pidettävä kunniassa. Vaikka uusi opetussuunnitelma ohjaa yhä enemmän digitaalisten apuvälineiden käyttöön opetuksessa, täytyy muistaa oppilaiden perustietojen ja elämisen taitojen opetus ja kasvatus. Koulussa tulee opettaa työn tekemisen merkitys ja taidot tulla toisten ihmisten kanssa toimeen. Selkeitä oppimisympäristöjä ja työjärjestyksiä rakentamalla myös lasten keskittymiskyky ja tarkkaavuuden taidot kehittyvät.

Toisen asteen lukio- ja ammatillinen koulutus ovat myös alueemme elinehto. Ammatillisen koulutuksen resurssien leikkaukset viime vuosina osuivat huonosti yhteen samaan aikaan toteutetun opetusreformin kanssa, jossa opetusta siirretään yhä enemmän työpaikoille. Ennen kaikkea oman Järviseudun ammatti-instituutin, Jamin itsenäisyys on turvattava. Jamin merkitys kouluttajana on myös alueemme yrityksille aivan keskeinen.

Hyvät lukijat, tulevat eduskuntavaalit ovat alueellemme tärkeät. Me tarvitsemme asioitamme hoitamaan oman alueen äänen. Yhteisen vanhan Järviseudun ja itäisen Etelä-Pohjanmaan asiat , kehitys ja menestys evät tapahdu Seinäjoen avulla tai minkään muunkaan seutukunnan edustajien avustuksella. Meidän on itse yhdessä tehtävä työ oman alueemme eteen. Tähän työhön olen valmis lujasti tarttumaan ja sitoutumaan ja  käyttämään siihen kaiken osaamiseni. Katsokaa huolella mikä on teille tärkeintä tulevissa vaaleissa, kertokaa se meille vaalikentillä ja tehdään yhdessä näissä vaaleissa meille parempaa kotiseutua!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *