Vaaliteemat

Alueen ääni kuuluviin

Järviseudun alue on osa itäistä Etelä-Pohjanmaata. Alueemme ihmiset ovat ahkeria tekemään työtä ja yrittämään monilla eri aloilla. Maakunnan keskukseen on kuitenkin täältä matkaa, eikä maakuntakeskuksen vetovoima varmista meidän kehitystämme. Meidän on siis täällä itse tehtävä oma menestyksemme. Alueen kehittyminen voidaan turvata vain siten, että alueen ääni kuuluu päätöksenteossa. Silloin elinkeino-, tie-, koulutus- ja soteasioihin voidaan itse vaikuttaa.

Suomalainen ruoka

Suomalainen ruoantuotanto on maailman puhtainta ja kuluttajat haluavat syödä suomalaista ruokaa. Puhdas ruoka tulee olemaan jatkossa myös hyvä vientituote. Koko elintarvikealan kannattavuus on kuitenkin tällä hetkellä heikko ja maanviljelijänä tiedän että kaikkein eniten tämä näkyy tuottajien kukkarossa. Suomalaiset ovat valmiit maksamaan puhtaasta ruoastaan tarvittaessa enemmän ja tuottajien tulee saada oikeudenmukainen korvaus työstään. Muuten suomalaisen ruoan tuotanto vähenee, korvautuu tuontiruoalla ja se uhkaa myös ruokaomavaraisuutta Suomessa.

Koulutus lähellä sydäntä

Olen toiminut perusopetuksessa opettajana ja rehtorina kohta kahdenkymmenen vuoden ajan. Tiedän mistä koulumaailma on tulossa ja mihin sen pitää kehittyä. Meillä Suomessa on hyvä ja arvokas koulutusjärjestelmä, taitavat opettajat ja me suomalaiset arvostamme koulutusta. Olemme aina pärjänneet hyvin kansainvälisissä koulutusarvioinneissa. Nämä hyvät asiat säilyvät vain, jos koulutukseen annetaan myös jatkossa riittävästi rahaa. Koulun opetus- ja varsinkin kasvatustyö ovat käymässä yhteiskunnan muuttuessa yhä haasteellisemmaksi ja siksi riittävät resurssit on turvattava. Koulutuksen kautta nuoret pääsevät myös parhaiten osaksi yhteiskuntaa eivätkä syrjäydy.

Terveyden asialla

Kaikki liikkumisen muodot ovat hyviä ja kaikki liikkumisen mahdollisuudet kannattaa tarjota ja käyttää. Myös liikunnalla ihminen voi vaikuttaa omaan terveyteensä. Mutta tarvitsemme silti usein terveydenhoitoa, me jokainen ihminen ja perhe pienimmästä vauvasta ikäihmiseen saakka. Ja kun tarvitsemme terveydenhoitoa, sen tulee olla riittävän lähellä ihmistä. Riippumatta siitä miten sosiaali- ja terveydenalan uudistus valmistuu, meidän tulee tarjota sosiaalipalvelut  ja terveydenhoito alueellamme ihmistä lähelle.

Suomi on hyvä maa

Paras meille suomalaisille. Kunpa aina muistaisimme olla kiitollisia siitä mitä olemme saaneet. Kiitollisia kodista, uskonnosta ja Isänmaasta. Toimisimme aina yhteistyön hengessä ja olisimme valmiita antamaan apua tarvitsevalle. Sillä tavoin on Suomea rakennettu ja tulee rakentaa jatkossakin!